7 Ağustos 2011 Pazar

Genç Macar Sanatçı Arpad Sebesy multimilyoner Elmer Kelen in
portresini yapmak için görevlendirilmişti.
Görev özellikle zordu, çünkü Kelen sadece üç kısa poz vermeye razı
olmuştu. Sonuçta, Sebesy portrenin çoğunu ezberden yapmak zorunda
kalmıştı.
Kısıtlamalara rağmen, Sebesy portrenin Kelen e yeterince benzediği
görüşündeydi. Ancak, Kelen ayni fikirde değildi. Kibirli milyoner
resmin kendisine benzemediğini öne sürerek portrenin parasını ödemeyi
reddetti.
Genç ressam resmini yapabilmek için saatlerce titizlikle çalışmıştı,
ve birdenbire bunu gösterecek hiç bir şeyi olmadığını fark etti.
Milyoner stüdyodan ayrılırken, sanatçı bir ricada bulundu, " Portreyi
size benzemediği için reddettiğiniz belirten bir mektup yazabilir
misiniz?"
Kelen bu kadar kolay kurtulduğuna sevinerek razı oldu. Aylar sonra,
Macar Sanatçıları Derneği, Budapeşte Güzel Sanatlar Galerisinde sergi
açtı. Kelen in telefonu çalmaya başladı. Biraz sonra galeriye
geldiğinde Sebesy nin yaptığı portresinin, üzerinde "Bir Hırsızın
Portresi" etiketiyle teshir edildiğini gördü. Mağrur milyoner resmin
indirilmesini istedi. Müdür reddedince, Kelen resim kendisini topluma
alay konusu edeceği için dava açmakla tehdit etti. Bunun üzerine müdür
Kelen in resmin kendisine benzemediği için almayı reddettiğini
belirten imzalı mektubunu çıkardı.
Milyoner artık resmin parasını ödeyip almaktan başka çare kalmadığını
anlamıştı. Genç sanatçı sadece son gülen olmakla kalmamış, ayni
zamanda güçlüğü karlı bir alışverişe dönüşmüştü. Çünkü milyoner resmi
almağa kalktığında fiyatının eskisinden on kat daha fazla olduğunu
görmüştü.

Hiç yorum yok: