7 Şubat 2010 Pazar

MESNEVİDEN HARMANLADIM.

Sanır mısın ki,Mesnevi sözlerini okuyasında,
kolayca duyup o sözlerin hakikatine nufuz edebilesin.

Bunları duyar ,anlarsın ama
sana efsane gibi gelir.
O danelerin ancak dışını görürsün içini değil.

Yoksa koku almayan adama miskte fışkı(hayvan pisliği)da aynı gelir.

Bir aşık hayır ve şerre ulaşabilir,
sen onun hayrına şerrine değil himmetine bak.

Doğan kuşu ne kadar beyaz ve eşşiz olursa olsun,
fare avlıyorsa bayağıdır.

Aşağılık adamlar,
her söz söyleyeni ,hor ve hakir hale getirirler.
söylenen söz yüce bile olsa kıymetini düşürürler.

Çünkü söz dinleyene göre söylenir.
Terzi kaftanını insanın boyuna göre biçer.

Sana düşman olan senin ilacındır,senin
için bir kimyadır.

Hakikatte dostların senin düşmanındır.
Çünkü onlar seni mesgul eder ve Allahtan uzaklaştırırlar.

Bir hayvan vardır ki:
adı porsuktur. O zahmet çekip dayak yedikçe semizlesir.

Müminin nefside porsuk gibidir ,
mesakkat ve elem çektikçe kuvvetlenir, gelişir.

Agah ol ,kendini hadım eyleyene papaz olma.
çnkü iffet ,şehvetin bulunmasına bağlıdır.


Heva ve heves olmazsa ,hevadan men etmekte olmaz.
Ölülere gazilik taslanmaz.

Ten daima güzelliği ile övünür naz eyler.
Ruh ise kendi nurunu ve latifliğini kolunu kanadını gizlemiştir.

Senin önünde çok defa ölüme razı olduklarını söyleenler,
sen ölünce pis kokudan burunlarını tıkarlar.


BİN YILIN FİLOZOFUNDAN.

Hiç yorum yok: